ALIANSZ
Magyar Evangéliumi Szövetség

 

ALIANSZ HÍRLEVÉL

2021. PÜNKÖSD

letöltés

 

 

ŐRÁLLÓ NÉMETORSZÁGBAN

HÍD magazin cikke a német hitvalló mozgalomról  letöltés

 

30 nap imádság a muszlimokért (a Ramadán ünnepük alatt)

Idén első alkalommal kerül kiadásra magyarul a „30 Nap Imádság a Muszlim Világért” és ezáltal első alkalommal csatlakozhatunk mi, magyar hívők is ehhez az imakezdeményezéshez. A „30 Nap Imádság a Muszlim Világért” (30 Days of Prayer for the Muslim World) egy nemzetközi kezdeményezés amire már 28 éve sor kerül, minden évben az iszlám naptár szerinti ramadán hónapban.

A ramadán az iszlám szent hónapja, egy mozgó ünnep, aminek az időpontja minden évben előrébb kerül egy kicsit. Idén április 13. és május 12. között ünneplik a muszlimok a ramadánt. Ilyenkor napfelkeltétől napnyugtáig böjtölniük kell, nem ehetnek és nem ihatnak, tartózkodniuk kell a szexuális érintkezéstől, dohányzástól, el kell kerülni a negatív viselkedést és érzelmeket (düh, harag, irigység stb.). A muszlimok számára egy különleges időszak ez, ugyanis ebben a hónapban jelentette ki a hagyomány szerint Allah a Koránt az emberiség számára, és az ilyenkor elmondott imádságok a szokásosnál többet érnek számukra Allah szemében.

A böjtöt imádsággal, a Korán olvasásával és a mecsetek látogatásával kell tölteni. Akik így tesznek, azok ezáltal elnyerhetik a múltbeli bűneik bocsánatát. Ez alatt a 30 nap alatt muszlimok szerte a világon intenzív módon keresik Istent, próbálnak minél inkább a kedvében járni. Vannak, akik azt remélik és várják, hogy egy álomban, vagy látomásban megjelenik nekik egy próféta esetleg.

Keresztényekként hisszük, hogy Isten szereti a muszlimokat, hiszen Ő minden embert szeret (Jn.3,16), és azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön (1Tim.2,4; 2Pt.3,9). Mint Krisztus követői, komolyan vesszük az Ő felszólítását, hogy „szeressük Istent és a felebarátainkat” (Mt.22,37-39). A muszlimok szintén a felebarátaink, akiket szeretnünk kell és ennek egy módja, hogy imádkozunk, közbenjárunk értük és áldást kérünk az ő életükre. Jézus azt tanította, hogy szeressük és imádkozzunk még azokért is, akik üldöznek minket (Mt.5,44). A muszlimok iránti közbenjárásunk motivációja a szeretet kell, hogy legyen. A példaképünk Jézus, aki már akkor szeretett minket és meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk (Róm.5,8). Az Istentől kapott szeretet az, ami képessé tesz minket arra, hogy ne ítélettel, félelemmel, vagy utálattal tekintsünk a muszlim felebarátainkra, hanem szeretettel imádkozzunk értük, bízva Isten Szentlelkében, hogy Ő magához vonzza őket Krisztus által (Jn.6,44; 12,32; 16,8).

A történelem folyamán és a személyes életünkben is sokszor megtapasztalhattuk, hogy Isten az imádság által változást és megújulást hoz. Az elmúlt évtizedekben a korábbiakban nem látott mértékben kezdtek el a muszlimok megtérni Jézus Krisztushoz, amit sokan annak is tudnak be, hogy keresztények szerte a világon elkezdtek a muszlimokért többet, rendszeresebben és céltudatosabban imádkozni. Ebben segít ez a kiadvány is, amellyel több százezer hívő testvérünkhöz csatlakozhatunk a muszlim világért való imádságban, hogy minél több muszlim találjon rá Jézus Krisztusra, a Megváltóra.

Idén a ramadán 30 napja alatt a városokra fókuszálunk. A városok a kultúra, a művészet, a gazdaság és a politikai élet központjai.  Azokban a muszlim nemzetekben, ahol sok népcsoport él, a városok kiváló lehetőséget jelentenek az evangéliumnak, hiszen távoli vidékekről is sokan költöznek ide. Így rajtuk keresztül az evangélium eljuthat olyan nehezen elérhető, vidéki területeken élő törzsekhez is, akik korábban még nem hallották a jó hírt.

Isten adja meg, hogy áldás lehessen ez a kiadvány a muszlim népek és a magyar hívők és gyülekezetek életében egyaránt!

letöltés

 

az Open Doors hírlevele az üldözött keresztények ügyében - letöltés

Egyéni tagok | Hálózatok | Támogató egyházak | Támogató szervezetek | Események
Copyright © 2009 Aliansz - Minden jog fenntartva! Design & fejlesztő: Arteries Studio